© TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ Tüm Hakkı Saklıdır.

TÜDEVMED Hakkında

Biz Kimiz?

Türk Deniz Eğitim Vakfı, Deniz Ticaret Odası’nın önderliğinde tüm deniz camiasının maddi ve manevi katkılarıyla 52 kurucu üye tarafından 7 Ocak 1993 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Bununla birlikte yine DTO ve TÜDEV yöneticilerinin özverili çalışmaları, teşvikleri neticesinde mezunlarımız tarafından 2007 tarihinde Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği (TUDEVMED) İstanbul’da kurulmuştur.

Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği Olarak Hizmet Vermekteyiz.

Misyonumuz

Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin amacı; Türk ve dünya denizcilik camiasına sayısız değer kazandıran Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın iki farklı eğitim kurumu olan Tüdev ve Piri Reis Üniversitesi mezunlarının iş, eğitim, proje geliştirme alanlarında birlik ve beraberliklerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra mezunlarımızın ve denizcilik camiasının ortak çıkarları doğrultusunda, tüzel bir kişilik olarak gerekli girişimlerin yapılması amaçları arasındadır. Derneğimizin Piri Reis Üniversitesi mezunları genç üyeleri ile birlikte denizcilik camiasına yeni bir soluk getireceğimize dair inancımız sonsuzdur.

Türk Deniz Eğitim Vakfı'nın AMACI

Türk deniz taşımacılığının ileri ülkeler seviyesine erişmesi ve ülkemizin bu konuda ekonomik gücünün refah ve verimliliğini artıracak Denizcilik Politikaları oluşturulması ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve Türk Denizciliğine hizmet etmek maksadıyla elemanların yetiştirilmesi ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.

TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI , Türkiye’de ihtiyaç duyulan Gemiadamı ihtiyacını karşılamak üzere;

  • Mevcut Denizcilik İle İlgili Eğitim Kurumlarına Yardımcı Olmak,
  • Gemiadamı Yetiştiren Bir Eğitim Kurumunu Faaliyete Geçirmek,
  • Vakıf Senedinde Yazıldığı Gibi, (Şartlar Müsait Olduğunda Bir Üniversite) kurmak,gibi amaçlarla yola çıkmış ve de öncelikle ilk amacını kapsamında;
  • İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesine,
  • K.T.Ü. Denizcilik Fakültesine,
  • 9 Eylül Denizcilik Yüksekokuluna,
  • Diğer denizcilik kurumlarınagerekli maddi destek vermiştir. Vakfın bu destekleri halen süregelmektedir.

Daha sonra kendi eğitim merkezi olan ve TÜDEV DENİZ EĞİTİM MERKEZİ’ni Mart 1995 tarihinde Şişli’deki Şişli Belediyesi eski binasında faaliyete geçirmiştir. Bilahare Eğitim Merkezi, D.T.O. nın katkılarıyla 1997 yılında Tuzla’da inşasına başlanan yeni binasına taşınarak Eylül 1999 tarihinde eğitimine Tuzla’da devam etmiştir. TÜDEV Deniz Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı şemsiyesi altında eğitim faaliyetini sürdürmüştür. TÜDEV Deniz Eğitim Merkezinde bu güne kadar 2100 zabitan yetiştirilmiştir.

4 Aralık 2003 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; Deniz Ticaret Odası, Oda Meclisi ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulları, TÜDEV Deniz Eğitim Merkezinin Yükseköğretim düzeyinde TÜRK DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ olarak hizmete devam etmesini arzulamış ve bu yönde karar almışlardır.

Bu kararın hemen akabinde, YÖK’e (Yüksek Öğretim Kurumu) üniversite kuruluşu ile ilgili, takdim edilecek dosyanın hazırlıklarına başlanmış ve 9 Şubat 2004’te Üniversite Kuruluş ve Açılış Başvuru dosyaları birlikte YÖK Başkanlığına sunulmuş ve 8 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak Tüzel Kişilik kazanmış bulunan T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNİ kurmuş ve Türk ve Dünya Denizciliğine kazandırmıştır.

TÜDEVMED'den Kareler