TÜDEVMED Olağan Genel Kurulu Duyurusu

TÜDEVMED Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, birinci toplantının 6 Kasım 2021 tarihinde Varyap Meridian E Blok Kat:18 Daire:125, Ataşehir-İstanbul yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının 13 Kasım 2021 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında aynı adreste yine aynı gündemle yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarız.


Genel Kurula katılımınız, değerli görüşleriniz ve önerileriniz ile katkıda bulunmanız bizleri onurlandıracaktır. Bütün üyelerimize ilanen duyurur,


Olağan Genel Kurulumuzun Derneğimiz ve üyelerine hayırlı olmasını dileriz.


Olağan Genel Kurul Gündem:


1- Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu.

2- Başkanlık Divanının seçimi,

3- Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

4- Toplantı yeter sayısının tespiti ve Divan Başkanının sunuşu,

5- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

6- Gelir - gider tabloları ve bilançosunun okunması,

7- Denetleme Kurulu raporunun okunması

8- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

9- Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,

10- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi,

11- Tüzük değişikliği taleplerinin ve önergelerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve TÜRDEF delege aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

13- Görüş, Öneriler, Dilek ve Temenniler

14- Yeni Yönetim, Denetleme Kurulunun ve TÜRDEF delegelerinin asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

15- Kapanış

Yorumlar