Mezunlarla Öğrenciler Mentörlük Projesinde Buluşuyor

TÜDEVMED MENTÖRLÜK PROJESİ

AMAÇ

Bu projede mezunlarla öğrenciler arasında daha kuvvetli ve samimi bir bağ kurulması ve denizciliğe henüz adım atmakta olan öğrencilerin mezun büyüklerinin tecrübelerinden faydalanarak mesleki ve sosyal hayatlarına daha bilinçli bir şekilde yön vermeleri hedeflenmektedir.

Proje, 2021-2022 eğitim öğretim yılı, bahar döneminde pilot uygulamaya alınacak olup; birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri bu programdan yararlanabilecetir. Pilot uygulama döneminde her öğrenci mezun mentörlerle eşleşecek; 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ise birinci sınıf öğrencilerine, son sınıf öğrencilerin mentörlük yapması sağlanacaktır. Mesleğe dair fikirleri henüz şekillenmekte olan öğrencinin, dördüncü sınıf abi ya da ablasıyla tanışması ve kaynaşmaları amaçlanmaktadır.

GENEL HUSUSLAR

a) Talep ve Kayıtlanma

1. Talepler, Google Docs ile sağlanacaktır. Öğrenciler, "isim & soyisim, bölüm & sınıf, iletişim bilgileri, ilgi alanları, mentörlük desteği almak istediği konular vb” bilgilerini doldurarak taleplerini oluşturabileceklerdir (Bkz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY5pgvp7vhF1sUEHLf6SWpA1fHs KAKpNbfYi7skV0ahN4Cmg/viewform)

2. Başvuruların, talep formunun sonunda yer alacak bir kısımda yazılacak kısa bir metinle oluşturulması tavsiye edilmektedir. Öğrencinin bu hizmetten faydalanma isteğinin belirlenmesi ve mentörlük hizmetinden beklentilerinin kavranması önem arz etmektedir.

3. Talepler görevli komisyon tarafından toplanır ve değerlendirilir. Daha sonra mentör-menti eşleştirmeleri gerçekleştirir.

4. Mentör-menti eşleştirmesi yapıldıktan sonra iki tarafın görüşmesi sağlanır, anlaşma ve uyuşma gerçekleşirse, eşleştirme komisyon tarafından kayıt altına alınır.

5. Mentörlük programının süresi, her öğrenci için bir eğitim öğretim yılı kadar olacaktır. Bu programdan ikinci sınıfta yararlanan öğrenciler, üçüncü sınıf olduklarında tekrar yararlanabileceklerdir.

6. İkinci defa mentör desteği alacak öğrenciler için yeni bir eşleştirme tavsiye edilmektedir. Daha önce olduğu gibi, bu eşleştirme de komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

7. Mentörlük desteği, sadece öğrenci komisyonuna üyeliklerini gerçekleştirmiş olan öğrencilere sağlanacaktır. Öğrenci kardeşlerimizden, birlik ve beraberlik düşüncesi altında hareket ederek amacımızı daha iyi anlamaları beklenmektedir.

b) Görüşmeler

1. Mentör ile menti arasındaki ilk görüşme komisyon tarafından sağlanır, ikili arasında görüşme sıklığı kendi aralarında belirlenir.

2. Mentör-menti görüşmeleri mümkün olursa yüz yüze, mümkün olmadığı durumlarda ise online olarak gerçekleştirilecektir. Her görüşme sonrasında mentörmenti çiftleri komisyon üyeleri ile irtibata geçerek, görüşme detaylarını paylaşacaklardır. Bu bilgiler, komisyon tarafından kayıt altına alınacaktır.

3. Her “eğitim öğretim yılı” başlangıcında “planlama, organizasyon ve görüşülecek konular” derneğimizin resmi web sitesi üzerinden ve ilgili gruplardan duyrulacaktır.

c) Program Desteğinin Sonlanması

1. Mentör-menti anlaşmazlığı ya da özel koşulların oluşması durumunda değişim, komisyona başvuruda/talepte bulunularak gerçekleştirilir.

2. Öğrencilerin ayrıca okuldaki disiplin ve deniz örf ve adetlerine uyum durumuna bakılarak, sağlanmakta olan mentörlük desteği komisyon tarafından dondurulabilir/sonlandırılabilir.

d) Etkinlik ve Buluşmalar

1. Uygun koşulların olması durumunda, güz ve/veya bahar dönemlerinde birer kez olacak şekilde tüm mentör ve öğrencilerin bir araya geldiği bir etkinlik düzenlenecektir. Bu husustaki temel amaç, öğrencilerin farklı mezun büyükleriyle mentörlük projesi kapsamında ayrıca bir araya gelerek farklı alanlarda fikir sahibi olmasıdır.

PROJE SORUMLULARI VE SORUMLULUKLAR

Proje sorumluları, Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği ile birlikte, Öğrenci Çalışma Komisyonu Başkanı Enes Kanbakoğlu, üçüncü sınıf güverte temsilci üyesi Deniz Uluşan, ikinci sınıf temsilci üyeleri Ahmet Baha Sevinç, Aleyna Küçüksolak, Alperen Erdoğmuş, Burak Karaçeper ve Yiğit Sunay Güzel olacaktır. Sorumular “Genel Hususlar” kısmında belirtilen konuların planlanması, organize edilmesi ve düzenlenmesi ile sorumlu olacaklardır.


Daha detaylı bilgi Öğrenci Çalışma Komisyonu başkan ve üyelerinden alınabilir.

Yorumlar